ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΜΑΣ άνθρωποι!


Ανταγωνισμός λαμπρών φωτοστολισμών είναι τα Χριστούγεννα;

Φωτογραφήσεις και χάρτινες ευχές εικονικές για το ''φαΐ'', για το ψηλότερο σκαλί, για τους προβολείς δόξης;

Πού μια φωνή να σταματήσει το περίλαμπρο σκοτάδι που μας ντύνουν;

Να φανούν τα μικρά κεράκια των ματιών στην έρημο του αληθινού, που ικετεύουν ένα χέρι απέριττο.

Να φανούν πέρα απ' το παραπέτασμα, τα βεγγαλικά που σκοτώνουν. Οι λέξεις που θέλουν να ξεχάσουμε.

Πίσω από την εμβόλιμη δια-σκέδαση, η αλήθεια σε μια ''επί γης ειρήνη'' θρηνεί ακατάπαυστα το πρόσωπό της.

Διάλειμμα: ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΜΑΣ άνθρωποι.

Μ. Σκουρολιάκου

ΦΩΤΟ

(αριστερά):Η μάνα του αγνοούμενου / Αττίλας / Κύπρος.

(δεξιά): Αφρική/ Εκκλησιαστικό Μέγαρο/ πόλεμος...