Ο Μάιος                           Ο Μάιος με παπαρούνα  στο  πέτο
                                    εμφιαλώνει   τις  μνήμες 
                                                    © Σκουρολιάκου Μαρία
                                  

                                           

                    

                 

Αποστάγματα                               Της φύσης τα μαλάματα.
                   Χειρόγραφα ορατών κι αοράτων!
                                                                                                            © Σκουρολιάκου Μαρία                                                                                              

Καλή Ανάσταση!

    
                       ''Κ α λ ή  Α ν ά σ τ α σ η ''
                                Δεύτε δώσατε φως !
                      

ΙΔΟΥ

Ένας ίσκιος λυγμός του Απρίλη.
Ένας ήλιος ψαλμός ικεσία.
Της Δευτέρας επιτάφιοι, της Τρίτης,
ημερών και μηνών ατελεύτητοι
με πελώρια καντήλια φωτιές
στις εκκλησιές της γης τις παντέρημες.
Ιδού ο Νυμφίος σταυρώνεται
σε κατασκότεινους καιρούς.
Κανείς δεν κράτησε αναμμένη
την καρδιά του.


Ένας ίσκιος λυγμός του Απρίλη
ένας ήλιος ψαλμός και κραυγή.© Σκουρολιάκου Μαρία