Μικρός Κανόνας


 


Νιώσε   
τα  βουνά  τα αιωνόβια  
καθώς σηκώνουνε  το φως του ήλιου .

© Σκουρολιάκου Μαρία

                        Το πέταγμα του  αητού  ποτέ  δεν πιάνεται
                              στου ερπετού το δίγλωσσο  καρτέρι. 
                             © Σκουρολιάκου Μαρία