ΔΙΣΤΟΜΟ- ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ

                                      ΔΙΣΤΟΜΟ    10 ΙΟΥΝΙΟΥ   1944


                                                    
                                      Δ Ε Ν        Ε Χ Ω        Λ Ε Ξ Ε Ι Σ    .........© Σκουρολιάκου Μαρία