ΧέριαΧέρια μικρά χτυπούν καμπάνες.
Φυτεύουν ώρες με ουρανούς αετόφτερους
και μαγεμένες βουκαμβίλιες.
Στέλνουνε στο φεγγάρι γράμματα
και δεν γνωρίζουνε πως γράφεται η λάσπη
.

© Σκουρολιάκου Μαρία