ΕυχήΝαρθούν  Χριστούγεννα στη γη 
χωρίς  Ηρώδη.
© Σκουρολιάκου Μαρία