Στο κατώφλι


Σε λίγο
το κατώφλι θα διαβεί
η άνοιξη.
Στη ματωμένη
του κόσμου πόρτα
πότε;

© Σκουρολιάκου Μαρία