Επετειακό                      Το Δέντρο της Ελευθερίας από τη Χάρτα του Ρήγα