Καλή Ανάσταση         Δ ε ύ τ ε   δ ώ σ α τ ε  Φ Ω Σ
       Για να αληθέψει άμποτε η ευχή
  ‘’Καλή Ανάσταση’’
 © Σκουρολιάκου Μαρία