Με την καρδιά!Γιέ μου
φύσηξε
αλλιώς τον άνεμο.
Με την καρδιά.
Με την καρδιά!

''Χρώμα Αύριο''