''Ασκητική''..Σκάψε! Τί βλέπεις;
- Ανθρώπους και πουλιά, νερά και πέτρες!
-Σκάψε ακόμα! Τί βλέπεις;
-Ιδέες κι ονείρατα, αστραπές και φαντάσματα.
-Σκάψε ακόμα! Τί βλέπεις;
-Δε βλέπω τίποτα! Νύχτα βουβή, πηχτή σα θάνατος. Θα' ναι ο θάνατος.
-Σκάψε ακόμα!


''Ασκητική''Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ