Δελφικό νερό


Γι' αυτό 
πες όχι στους Δαναούς 
και στη μαγεία της ζωής δώρισε τις ώρες 
που αποδήμησαν στις εύκρατες συνειδήσεις. 
Τούτα τα υψωμένα χέρια δέσε γροθιά. 
Ανάβαση στο άρμα του Ηνίοχου και
''Πέρας επιτελεί μη αποδειλιών''!
''Ύβριν αμύνου''!
'’Υβριν μίσει''!

                                                                                                        
''Ακάθιστος λόγος''

Δελφοί: Φωτο Κωνσταντίνος Μπούρας