Ο Μάιος                           Ο Μάιος με παπαρούνα  στο  πέτο
                                    εμφιαλώνει   τις  μνήμες 
                                                    © Σκουρολιάκου Μαρία