ΙΔΟΥ

Ένας ίσκιος λυγμός του Απρίλη.
Ένας ήλιος ψαλμός ικεσία.
Της Δευτέρας επιτάφιοι, της Τρίτης,
ημερών και μηνών ατελεύτητοι
με πελώρια καντήλια φωτιές
στις εκκλησιές της γης τις παντέρημες.
Ιδού ο Νυμφίος σταυρώνεται
σε κατασκότεινους καιρούς.
Κανείς δεν κράτησε αναμμένη
την καρδιά του.


Ένας ίσκιος λυγμός του Απρίλη
ένας ήλιος ψαλμός και κραυγή.© Σκουρολιάκου Μαρία