Εκτάκτως ερριμέναΟ κήπος με τα ρόδα έφυγε ξαφνικά.
Σκάβει ο χρόνος την πανσέληνο                
φτυαρίζει όνειρα και σκόνη μελαψή.
Τα μάτια σου ύστερα γεννούνε άλικα φωνήεντα
που κατεβαίνουν στων χειλιών τους δρόμους.
  © Σκουρολιάκου Μαρία