''Κάνει πολλούς βαθμούς ντροπή''Στο χάρτη ολοκαυτώματα ψυχές
καθώς του ήλιου οι καταδότες παρελαύνουν.
Χέρια που αλλάζουνε χαρτονομίσματα νεκρά.
Σκάφη που αναζητούν χαρτιά αξιοπλοΐας.


Ένα κορίτσι δρεπανίζει τα βαλτόνερα
για μια ακτή ψωμί για ένα χάδι,
καθώς η Δύση ζωγραφίζει μαύρους πίνακες
με κόκκινα λουλούδια από αίμα.
ΧΡΩΜΑ ΑΥΡΙΟ'' Μ.Σκουρολιάκου