Η επόμενη μέρα


Οι καμπάνες χτυπούν διαρκή συναγερμό
οι καμπάνες φωνάζουν
με το αίμα των σκοτωμένων
με τις υποκλίσεις των ανθρωποειδών
στις αφίξεις του θανάτου
και στη μέση εσύ μ' ένα χρέος αβάσταχτο.
να σταθείς ο ηλιάτορας
του κόσμου
''ΑΝΤΙΔΩΡΟ ΚΑΡΔΙΑΣ''