Καλόν μήνα

Τι ψέμα, εθιμικά, για την πρωταπριλιά, αφού παντού ψέμματα...

Μια ευχή θα πω: 
Όχι άλλος Απρίλ-ΙΟΣ 

Μακάρι μονάχα Απρ-ΗΛΙΟΣ!