Αποστάγματα                               Της φύσης τα μαλάματα.
                   Χειρόγραφα ορατών κι αοράτων!
                                                                                                            © Σκουρολιάκου Μαρία