Επετειακό

           
            Το  Δέντρο  της Ελευθερίας μέσα από τη Χάρτα  του  Ρήγα