Χαίρε
Χαίρε  η Ακάθιστος ψυχή , στη φλόγα του κεριού  
κι ας είναι σ΄εκκλησιά ανώνυμη, 
σ΄εκείνη την εικόνα  που καπνίστηκε  
από λόγων και  έργων  πυρκαγιές.  
Εκεί , ο  ελάχιστος , εσύ, 
το  πιο μικρό χαμομηλάκι ,  
εκεί  που τα σημάδια  απ’ τα καρφιά,  
κάθε που ξημερώνει  μπήγονται στα όνειρα .

© Σκουρολιάκου Μαρία