2017                     

                    Ένας χρόνος αλλάζει  ξανά.
                                   Ευχή
              ο Καινούργιος Χρόνος που έρχεται
           να έχει καλύτερες μέρες για τον κόσμο
                    με Υγεία, Ελπίδα, Αγάπη.
                               Προσευχή
                να έχει το θαύμα της ειρήνης  
                        που όλοι ευχόμαστε
           και αισιοδοξούμε  πως κάποτε θα γίνει!
   Κ α λ ή   Χ ρ ο ν ι ά!
 Χ ρ ό ν ι α    Π ο λ λ ά!Μαρία Σκουρολιάκου