Εκδοχή

Από  καταβάσεως  Ιούδα ,  εκδοχή  φιλιού .
Στο λάλημα του αλέκτορα
επίορκη άρνηση αποκρίνεται .
Όρος ελαιών , αρχαίο δάκρυ
οθόνη όχλου  σε διαδοχή   αιώνων
και σταυρός  σε ανάβαση  καταμεσήμερο.
Στα χρόνια μας , αργύρια  άφθονα.
Χριστό ψάχνουμε ..

© Σκουρολιάκου Μαρία