ΔΙΣΤΟΜΟ

                                      ΔΙΣΤΟΜΟ    10 ΙΟΥΝΙΟΥ   1944
 

                                    Δ Ε Ν        Ε Χ Ω        Λ Ε Ξ Ε Ι Σ    .........© Σκουρολιάκου Μαρία