Σ΄αυτό τον τόπο
Σ΄αυτό τον τόπο
κυλούν πολλά υπόγεια  νερά .
Σ΄αυτό τον τόπο
λαλούν λίγα αηδόνια και πολλοί κοκόροι.
Σ΄αυτό τον τόπο
είναι  είδος  προς εξαφάνιση οι αητοί.
Σ΄αυτό τον τόπο
οι πόρτες είναι ερμητικά κλειστές
κι ευδοκιμούν φυτά εσωτερικού χώρου.
Σ΄αυτό τον τόπο
περπατούν  σκυφτοί
κι όταν μιλούν ψιθυριστά δε λεν γι΄αγάπη.
Σ΄αυτό τον τόπο
φοβάμαι πως θ΄αργήσει το ξημέρωμα .
 © Σκουρολιάκου Μαρία